Konkurs Literacki, edycja 1, 2013 – regulamin

1. Organizatorem Konkursu Literackiego imienia Henryka Berezy „Czytane w maszynopisie” jest Fundacja Literatury imienia Henryka Berezy.

2. Celem Konkursu jest wyróżnienie i promocja wybitnych tekstów debiutujących pisarzy, niemających w swoim dorobku wydanej książki, posiadającej nr ISBN.

3. Konkurs ma charakter otwarty. Mogą w nim uczestniczyć jedynie Twórcy spełniający warunek opisany w pkt. 2. Każdy Twórca może zgłosić tylko jeden Utwór.

4. Pierwsza edycja Konkursu dotyczy prozy (powieść, zbiór opowiadań, zbiór esejów). Objętość Utworów nie może przekraczać 250 000 znaków (ze spacjami).

5. W kolejnych edycjach przedmiotem Konkursu będą – naprzemiennie – poezja i proza.

6. Organizator nie ogranicza w żaden sposób formy, charakteru i tematyki nadsyłanych na Konkurs Utworów, zwraca jednak uwagę uczestnikom na dorobek twórczy oraz sposób myślenia o literaturze Henryka Berezy, patronującego Konkursowi.

7. Utwory konkursowe należy nadsyłać w terminie do 30 czerwca 2013 r. do siedziby Fundacji Literatury imienia Henryka Berezy (71-246 Szczecin, ul. Eugeniusza Romera 10e), w postaci wydruku (1 egzemplarz) oraz w formie elektronicznej (płyta cd-r). Utwory powinny być podpisane imieniem i nazwiskiem Autora. Ponadto należy podać adres e-mail i nr telefonu, umożliwiające skontaktowanie się z Autorem.

8. Jury ogłosi nazwiska nominowanych (maksymalnie siedmiu). Podczas uroczystego finału – w listopadzie 2013 r. w Szczecinie – nagrodzone zostaną trzy Utwory. Przyznane zostanie 1, 2 i 3 miejsce lub wyróżnienia.

9. Nagrodą dla zwycięzców będzie publikacja nagrodzonych utworów w formie książkowej (w wersji papierowej i e-booka) w „koLekcji eleWatora”, kwartalnika literacko-kulturalnego „eleWator”.

10. W jury pierwszej edycji Konkursu zasiądą:
Natasza Goerke, Artur Daniel Liskowacki i Bohdan Zadura.