kontakt

biuro@fundacja-berezy.org

www.fundacja-berezy.org

adres do korespondencji:
ul. Łukasińskiego 38C
skrytka pocztowa nr 39
71-141 Szczecin

siedziba:
ul. Mariana Rapackiego 2
71-467 Szczecin