Konkurs Literacki imienia Henryka Berezy „Czytane w maszynopisie”

Konkurs Literacki imienia Henryka Berezy „Czytane w maszynopisie” został powołany w celu promowania wybitnych tekstów debiutujących pisarzy, których twórczość jest spójna ze sposobem myślenia o literaturze patrona konkursu. W latach 1977-2005 Henryk Bereza prowadził na łamach miesięcznika „Twórczość” rubrykę „Czytane w maszynopisie” i wiele omawianych przez niego tekstów było tekstami debiutantów. Wiele też bezpowrotnie zostało utraconych, gdyż nigdy nie ukazały się w formie książki, mimo iż według Henryka Berezy z pewnością były tego warte. W wielu przypadkach uniemożliwił to ich niekomercyjny charakter, Henryk Bereza zajmował się bowiem wyłącznie taką właśnie twórczością i o takiej pisał w swojej rubryce. O takiej, która wyznaczała nowe trendy i poszukiwała nowych rozwiązań formalnoestetycznych. Stąd też zrodził się pomysł zorganizowania przez Fundację Literatury imienia Henryka Berezy konkursu „Czytane w maszynopisie”. Konkursu, który ma być swoistym przeglądem tekstów nie mieszczących się w realiach komercyjnego rynku. Ma być przeglądem określającym kierunki rozwoju współczesnej literatury.

 

edycja 4, 2016 – odwołana

 

edycja 3, 2015 – rozstrzygnięcie

edycja 3, 2015 – finaliści

edycja 3, 2015 – nominacje

edycja 3, 2015 – regulamin

 

edycja 2, 2014 – rozstrzygnięcie

edycja 2, 2014 – finaliści

edycja 2, 2014 – nominacje

edycja 2, 2014 – regulamin

 

edycja 1, 2013 – rozstrzygnięcie

edycja 1, 2013 – finaliści

edycja 1, 2013 – nominacje

edycja 1, 2013 – regulamin