Konkurs Literacki, edycja 3, 2015 – nominacje

Pod koniec czerwca 2015 r., jury 3. edycji Konkursu Literackiego imienia Henryka Berezy „Czytane w maszynopisie”, w składzie: Artur Daniel Liskowacki, Marta Zelwan (Krystyna Sakowicz) i Emilia Walczak (Plateaux – wyróżniona w 1. edycji Konkursu), nominowało następujące teksty:

Klaudyny Błaszczyk „Pięć opowiadań i miniatury”
Wojciecha Chamier-Gliszczyńskiego Zakaz gry w piłkę”
Dominika Flaszyńskiego Gratuluję! Wygrał pan w Loto”
Agnieszki Jelonek-Lisowskiej Babidło”
Łukasza Kulewskiego Obok”
Alicji Wilczewskiej „Kobiecość to syf i kropka”

Jury, na przełomie września i października, wyłoni trzech finalistów, którym przyzna nagrody lub wyróżnienia.

Uroczysty finał 3. edycji Konkursu Literackiego imienia Henryka Berezy „Czytane w maszynopisie”, odbędzie się w Szczecinie, pod koniec listopada 2015 r.