o Fundacji

Celem FUNDACJI LITERATURY IMIENIA HENRYKA BEREZY jest popularyzacja czytelnictwa, promowanie dorobku i spuścizny Henryka Berezy oraz ambitnej literatury innych autorów, cechującej się wybitnymi walorami artystycznymi i – tak jak miało to miejsce w przypadku twórczości krytycznoliterackiej i literackiej patrona Fundacji – dystansującej się wobec propozycji przemysłu wydawniczego podporządkowanego działaniom komercyjnym. A więc takiej literatury, która wyznacza nowe trendy i poszukuje nowych rozwiązań formalnoestetycznych.

Zamierzeniem FUNDACJI LITERATURY IMIENIA HENRYKA BEREZY jest również wspieranie niezależnych pisarzy, aby dać im możliwość przedstawienia własnej, oryginalnej wizji rzeczywistości i zapewnić im trwałą obecność w świadomości czytelników, poprzez publikowanie ich twórczości i podejmowanie interdyscyplinarnych działań służących jej upowszechnianiu. Między innymi za sprawą wydawania książek, czasopism, periodyków oraz materiałów dokumentacyjnych, a także poprzez organizowanie spotkań literackich, warsztatów, konkursów, seminariów i wykładów.

zarząd Fundacji:
Artur Daniel Liskowacki – prezes
Paweł Nowakowski – wiceprezes

rada Fundacji:
Paweł Bartnik
Jacek Gałkowski – przewodniczący
Mariusz Kotarski
Cezary Sikorski
Bohdan Zadura

fundatorzy:
Paweł Nowakowski
Cezary Sikorski