Gratuluję! Wygrał pan w Loto!, Topos 2/2017

copyright © Topos

Gratuluję! Wygrał pan w Loto Dominika Flaszyńskiego, ISBN 978-83-64403-11-8, wydanie 1, bezpłatny dodatek do kwartalnika literacko-kulturalnego eleWator nr 14