Na Krechę – wierszystawka artystyczna

copyright © „Topos” 2015

WierszYstawka artystyczna. Antologia, Album Grupy Literycznej NA KRECHĘ, ISBN 978-83-64403-05-7, wydanie 1