Maria Bigoszewska z warszawską nagrodą!, Kurier Szczeciński, 19.10.2017

copyright © „Kurier Szczeciński”