13.05.2019 – odsłonięcie tablicy pamiątkowej poświęconej HENRYKOWI BEREZIE

Warszawa, ul. Widok 19
zdjęcia: Karol Samsel i Marta Zelwan