Sprawozdanie z działalności Fundacji Literatury imienia Henryka Berezy za rok 2012