teksty Henryka Berezy

Aksjologia (czytane w maszynopisie), „Twórczość” 2/1986
Akt samookreślenia (Adolf Rudnicki, Krowa), „Twórczość” 3/1960
Albert Paris Gütersloh
(na widnokręgu), „Twórczość” 12/1966
Ambiwalencja (czytane w maszynopisie / Ewa Hanas, Poszukiwacze zaginionych marzeń), „Twórczość” 11-12/1986
Analityczność (czytane w maszynopisie / Jac­ek Krakowski, Autopsja), „Twórczość” 5/1982
Anonimowość (czytane w maszynopisie / Halina Danilczyk, Don Kichot z Minogi, Dulcynea z Dąbrowy, Zaledwie kilka kroków), „Twórczość” 3/1982
Artysta według Malewskiej (Hanna Malewska, Labirynt. LLW czyli co się może wydarzyć jutro), „Twórczość” 7/1971
Artyzm (czytane w maszynopisie), „Twórczość” 3/1991
Atrakcyjność (czytane w maszynopisie / Jarosław Borszewicz, Prawiczek), „Twórczość” 7/1989
Atut (czytane w maszynopisie / Włodzimierz Kłaczyński, Wronie pióra), „Twórczość” 5/1986
Autonomia (czytane w maszynopisie / Tadeusz Koziura, Gry policyjne), „Twórczość” 10/1983
Autopsja (czytane w maszynopisie / Ro­man Turek, Zamęt, Topiel), „Twórczość” 7/1980
Azyl (czytane w maszynopisie / Jacek Haberk, Polowa­nie), „Twórczość” 10/1981

Badawczość (czytane w maszynopisie / Krystyna Sakowicz, Jaśmiornica), „Twórczość” 7-8/1985
Bez lipy (Henryk Worcell, Wieczory pod lipą), „Twórczość” 4/1969
Bez złudzenia (Marek Nowakowski, Silna go­rączka), „Twórczość” 10/1963
Bezceremonialność (czytane w maszynopisie / Michał Markowski, Cienie), „Twórczość” 3/1984
Bezimienność (czytane w maszynopisie / Andrzej Łuczeńczyk, Wyzwanie), „Twórczość” 8/1990
Biblioteka (czytane w maszynopisie / Anatol Ulman, Potworne poglądy cynicznych kras­noludków), „Twórczość” 5/1983
Błazenada, „Twórczość” 9/1987
Bójcie się krowy (Henryk Worcell, Parafianie), „Twórczość” 6/1961
Byron (Juliusz Żuławski, Byron nieupozowany), „Twórczość” 4/1965

Ciekawostka (czytane w maszynopisie / Janusz Odrowąż-Pieniążek, Z notatni­ka kolekcjonera), „Twórczość” 4/1988
Codzienność (czytane w maszynopisie / Adam Fiala), „Twórczość” 8/1977
Cokolwiek (czytane w maszynopisie / Henryk Janicki, Dziennik błazna), „Twórczość” 5/1987
Conrad Marii Dąbrowskiej (Maria Dąbrowska, Szkice o Conradzie), „Twórczość” 2/1960 + Conradowskie wątpliwości (korespondencja: Barbara Kocówna), „Twórczość” 5/1960 + Odpowiedź grzesznika (korespondencja: Henryk Bereza), „Twórczość” 5/1960
Credo Parnickiego (Teodor Parnicki, Słowo i ciało. Powieść z lat 201-203), „Twórczość” 1/1960
Cudowność (czytane w maszynopisie / Ro­man Wysogląd, Przekrętka), „Twórczość” 9/1983
Cytat (czytane w maszynopisie / Andrzej Hamerliński-Dzierożyński, Farfałki staropolskie i romantyczne), „Twórczość” 4/1988
Czas wątpienia i rozwagi (Kazimierz Brandys, Romantyczność), „Twórczość” 3/1961
Czasy (czytane w maszynopisie / Roma­n Wysogląd, Moskwa za trzy dni), „Twórczość” 7/1982
Człowiek i pisarz (Byron, Listy i pamiętniki), „Twórczość” 11/1960

Debiut pisarza (Henryk Jachimowski, Jaszczu­ry), „Twórczość” 5/1967
Debiut Ryszarda Lassoty (Ryszard Lassota, Podróżny. Opowiadania), „Twórczość” 9/1960
Debiutanckość (czytane w maszynopisie / Andrzej Tuziak, Trzy opowia­dania), „Twórczość” 3/1984
Demoniczność (czytane w maszynopisie / Adam Fiala, Zygzakiem po prostej), „Twórczość” 6/1978
Demonizm przewrotny (Jarosław Iwaszkiewicz, O psach, kotach i diabłach. Opowiadania), „Twórczość” 10/1968
Determinacja (czytane w maszynopisie / Ludwik Grzeniewski, Księga wyjścia), „Twórczość” 4/1987
Diagnoza niemiecka (na widnokręgu / Hans Erich Nossack, Der Fall d’Arthez), „Twórczość” 3/1969
Dialog wewnętrzny (czytane w maszynopisie / Edwarda Stachura, Fabula rasa), „Twórczość” 5/1978
Do myślenia (czytane w maszynopisie / Wiesław Myśliw­ski), „Twórczość” 7/1978
Dodatek (na widnokręgu / Henryk Bereza, Proza z importu), „Twórczość” 3/1980
Doderera zaufanie do powieści (na widnokręgu), „Twórczość” 11/1971
Domyślność (czytane w maszynopisie / Stanisław Piechocki, Horror pruski), „Twórczość” 6/1989
Dopełnienie (Jarosław Iwaszkiewicz, Dzienniki 1911-1955), „Twórczość” 4/2008
Dopełnienie 2 (Jarosław Iwaszkiewicz, Dzienniki 1956-1963), „Twórczość” 8/2010
Dopowiedzenie (czytane w maszynopisie / „rewolucja artystyczna”), „Twórczość” 5/1979
Droga (czytane w maszynopisie / Leopold Buczkowski), „Twórczość” 12/1985
Drwina (czytane w maszynopisie / Andrzej Tuziak, Księga zaklęć), „Twórczość” 2/1987
Drzeżdżon (czytane w maszynopisie / Jan Drzeżdżon, Leśna Dąbrowa), „Twórczość” 2/1978
Drżenie (czytane w maszynopisie / Krystyna Sakowicz, Sceny miłosne, sceny mi­łosne), „Twórczość” 8/1984
Duńska poczytność (noty / Leif Panduro), „Twórczość” 9/1976
Dusza na dłoni (Marek Nowakowski, Robaki), „Twórczość” 11/1968
Dwie wieczności (Andrzej Kuśniewicz, W drodze do Koryntu), „Twórczość” 3/1965
Dwoistość (czytane w maszynopisie / Jerzy Ignatiuk, Łowca kamieni), „Twórczość” 8/1984
Dwudzielność (czytane w maszynopisie / Jarosław Borszewicz, Nienawimiłość), „Twórczość” 10/1988
Dyskursywność (dwusłowie), „Twórczość” 12/2001
Działanie (czytane w maszynopisie / Mikołaj Samojlik, Trzynasta szubienica), „Twórczość” 10/1989
Dzieło (Janusz Głowacki, Ścieki, skrzeki, karaluchy), „Twórczość” 1/1997
Dziesięciolecie (czytane w maszynopisie / Jan Drzeżdżon, Bursztynowe korale), „Twórczość” 7/1982

Elegijność (czytane w maszynopisie / Jan Jastrzębski, Drżąc), „Twórczość” 3/1986
Eseizm (Tadeusz Komendant, Upadły czas. Sześć esejów i pół), „Twórczość” 10/1997

Facecjonista o współczesności (Jerzy Szaniawski, Profesor Tut­ka. Nowe opowiadania), „Twórczość” 5/1963
Fantastyka wewnętrzna (czytane w maszynopisie / Anatol Ulman, Cigi de Montbazon, Obsesyjne opowiadania bez motywacji), „Twórczość” 1/1979
Filozofowanie (czytane w maszynopisie / Adam Augustyn), „Twórczość” 3/1978
Filuterność (czytane w maszynopisie / Jan Tomkowski, Cudowne opowieści królowej Szecherezady), „Twórczość” 9/1988
Finalność (czytane w maszynopisie / Anatol Ulman, Ojciec nasz Faust Mefistofelewicz), „Twórczość” 8/1988
Fluktuacyjność (czytane w maszynopisie / Jan Drzeżdżon, Pergamonia), „Twórczość” 4/1989
Fragmentaryzacja (czytane w maszynopisie / Mirosław Orzechowski, Żywoty sławnych mę­żów), „Twórczość” 10/1985
Frazesologia (czytane w maszynopisie / Jerzy Żelazny, Kapelusz sołtysa), „Twórczość” 11/1984
Frymuśność (czytane w maszynopisie / Stanisław Zieliński, Lot pingwina), „Twórczość” 7/1981
Fundamenty (czytane w maszynopisie / Ma­rian Pilot, Bitnik Gorgolewski), „Twórczość” 12/1983

Gabriele Wohmann (na widnokręgu), „Twórczość” 2/1977
Genezis (Mieczysław Jastrun, Piękna choroba), „Twórczość” 7/1961
Glosy (Jarosław Iwaszkiewicz), „Twórczość” 5/1994
Goma (Juan Carlos Gómez), „Twórczość” 7/2000
Goma 2 (Juan Carlos Gómez), „Twórczość” 7-8/2004
Graniczność (czytane w maszynopisie / Krzysztof Nowicki, Śmierć Gulliwera), „Twórczość” 6/1981
Gwarancje porządku (Tadeusz Różewicz, Wycieczka do muzeum), „Twórczość” 3/1967

Heroikomizm (czytane w maszynopisie / Krzysztof Szatrawski, Odjazd), „Twórczość” 8/1989
Hierarchia (czytane w maszynopisie / Tadeusz Wyrwa-Krzyżański, Gumowe obłoki), „Twórczość” 10/1984
Hipotetyczność (czytane w maszynopisie / Krystyna Sakowicz, Poza Kindbergiem), „Twórczość” 7/1989

Inklinacja (czytane w maszynopisie / Andrzej Pieklak, Dwie Wyspy), „Twórczość” 12/1989
Intelektualność (czytane w maszynopisie / Jacek Krakowski, Sodoma), „Twórczość” 7/1986
Intelektualność (czytane w maszynopisie / Zbigniew Reich, Cmentarz Komunalny nr 3), „Twórczość” 11/1988
Istnienie (noty / nad grobem Jana Drzeżdżona), „Twórczość” 11/1992
Iwaszkiewicz (czytane w maszynopisie), „Twórczość” 7/1984

Jak pisze Mach? (Wilhelm Mach, Życie duże i ma­łe), „Twórczość” 10/1959
Jawność (czytane w maszynopisie / Wojciech Próchniewicz, Twórca muzeum), „Twórczość” 6/1990
Jednak listy pana B. (Kazimierz Brandys, Listy do pani Z. Wspomnienia z teraźniejszości), „Twórczość” 11/1958
Jerzego Andrzejewskiego dramat postaw moralnych, „Twórczość” 3/1956
Jołopizm (czytane w maszynopisie), „Twórczość” 11/1990
Jubileusz szefa (na widnokręgu), „Twórczość” 7/1998

Kafkizm (czytane w maszynopisie / Andrzej Tuziak, Oskarżam pana, doktorze Kafka czyli Historia pewnej choroby), „Twórczość” 10/1988
Katastrofy wyobraźni (Józef Ratajczak, Trawa. Opo­wiadania), „Twórczość” 10/1971
Klekot (czytane w maszynopisie / Adam Kulik, Lot…), „Twórczość” 11/1980
Kobieca mądrość (czytane w maszynopisie / Halina Danilczyk, Brasilia jest we mnie, Łowy), „Twórczość” 4/1978
Koincydentalność (Adam Wiedemann, Sęk Pies Brew), „Twórczość” 3/1999
Kolizyjność (czytane w maszynopisie / Marek Bukowski, Oszustwo), „Twórczość” 1/1986
Konkurent Grassa (na widnokręgu / Martin Walser, Das Einhorn), „Twórczość” 9/1971
Kontynuacja (czytane w maszynopisie / Piotr Müldner-Nieckowski, Czapki i niewidki), „Twórczość” 9/1980
Krawędź (czytane w maszynopisie / Dariusz Bitner, Sam w śmietniku słów), „Twórczość” 1/1984
Królestwo sprawiedliwości (Marek Nowakowski, Ten stary złodziej. Opowiadania), „Twórczość” 3/1959
Krytyka (czytane w maszynopisie), „Twórczość” 4/1991
Kształty miłości (Aniela Jasińska, Zwierzenia du­cha nierozsądnego), „Twórczość” 9/1962
Kulturalny „konsumeryzm” (czytane w maszynopisie / Adam Fiala, Kiedy święci maszerują), „Twórczość” 10/1979
Kunsztowność (czytane w maszynopisie / Andrzej Turczyński, Łąka kobiet), „Twórczość” 8/1982
Kwalifikacja (czytane w maszynopisie / Leszek Kopeć, Kre­dowe koło), „Twórczość” 10/1986
Kwestia sensu (Andrzej Twerdochlib, Godzina za godziną), „Twórczość” 1/1972
Kwestia tożsamości (na widnokręgu / Rolf Roggenbuck, Der Nämlichkeitsnachweis), „Twórczość” 6/1968

Lament (czytane w maszynopisie), „Twórczość” 2/1989
„Lato” po latach (Adolf Rudnicki, Lato), „Twórczość” 12/1959
Liebesgeschichte Härtlinga (noty), „Twórczość” 1/1977
Losy (czytane w maszynopisie / Bogdan Rudnicki, Marek Hłasko), „Twórczość” 8/1981
Lucyferyczność (czytane w maszynopisie / Andrzej Łuczeńczyk, Źró­dło), „Twórczość” 6/1985

Łaska (czytane w maszynopisie), „Twórczość” 3/1992

Magia (książka miesiąca / Bernard Nowak, Taniec Koperwasów), „Twórczość” 2-3/2004
Makatka z jeleniem? (Bohdan Czeszko, Makatka z je­leniem), „Twórczość” 12/1961
Maria Dąbrowska (czytane w maszynopisie), „Twórczość” 5/1967
Marionetki przeciw sobie (Stefan Otwinowski, Marionetki), „Twórczość” 12/1958
Materialność (czytane w maszynopisie / Zbigniew Reich, Cmentarz komunalny nr 1), „Twórczość” 3/1988
Melodramatyzm (czytane w maszynopisie / Jarosław Borszewicz, Nienawimiłość), „Twórczość” 11-12/1986
Miara (czytane w maszynopisie / Piotr Bednarski, Parsifal), „Twórczość” 9/1986
Między ślepymi ścianami (Kazimierz Brandys, Sposób bycia. Bardzo starzy oboje), „Twórczość” 9/1965
Młody szwajcar (na widnokręgu / Werner Schmidli, Der Junge und die toten Fische, Meinetwegen soll es doch schneien), „Twórczość” 2/1968
Młodzieżowość (czytane w maszynopisie / Monika Kotowska, Schody do nieba), „Twórczość” 9/1984
Moralista (na widnokręgu / Paul Schallück, Kroki w labiryncie), „Twórczość” 11/1967
Mowy wewnętrzne (czytane w maszynopisie / Jó­zef Łoziński, Koło tańca miłosnego, Martwa natura), „Twórczość” 9/1979
Możliwości (czytane w maszynopisie / Krzysztof Bielecki, Fith 2016 i inne opowiadania), „Twórczość” 9/1985
Mój drugi ożenek (Józef Morton, Mój drugi ożenek), „Twórczość” 11/1961
Mówicielstwo (czytane w maszynopisie / Zygmunt Trziszka), „Twórczość” 9/1990

Na boku (Marek Nowakowski, Gonitwa), „Twórczość” 11/1967
Na oczach ludzkich
(Jerzy Zawieyski, Romans z oj­czyzną), „Twórczość” 8/1963
Najlepszość (Łukasz Gorczyca), „Twórczość” 5/1999
Najlepszy ze światów (Vladan Desnica, Niespokojne wio­sny), „Twórczość” 12/1960
Naoczność (czytane w maszynopisie / Stanisław Piechocki, Przylądek burz), „Twórczość” 9/1984
Nawiązanie (Edward Redliński, Szczuropolacy), „Twórczość” 10/1994
Niedoskonałość konwencji (noty / Jurek Becker, Oszukiwałem władze, Der Boxer), „Twórczość” 4/1977
Niedosłowność (czytane w maszynopisie / Józef Ozga Michalski, Szkla­na Góra), „Twórczość” 2/1990
Niedyskursywność (czytane w maszynopisie), „Twórczość” 2/1991
Niejednoznaczność (czytane w maszynopisie / Wilhelm Mach), „Twórczość” 10/1990
Niemiecki debiut (noty / Peter O. Chotjewitz, Hommage à Frantek), „Twórczość” 6/1967
Niepowtarzalność (Andrzej Kuśniewicz, Król Obojga Sycylii), „Twórczość” 7-8/1970
Niespodzianka (czytane w maszynopisie / Bogdan Kamodziński, Po­wieść), „Twórczość” 6/1977
Niezależność (Ronald Firbank, Zdeptany kwiatuszek), „Twórczość” 12/1998
Niezbędność (czytane w maszynopisie / Roman Wysogląd, 34 kilometry od Pałacu Kultury), „Twórczość” 9/1989
Niezdarzenie (czytane w maszynopisie / Tomasz Skorupka, Listy i dopiski), „Twórczość” 7-8/1995
Niezwykłość (czytane w maszynopisie / Tomasz Sęktas, Narracje), „Twórczość” 3/1990
Nobel 1974 (noty / Eyvind Johnson i Harry Martinson), „Twórczość” 1/1975
Nowa powieść Walsera (noty / Martin Walser, Das Einhorn), „Twórczość” 9/1967
Nowa rzeczywistość (Kazimierz Brandys, Rynek. Wspomnienia z teraźniejszości), „Twórczość” 6/1969
„Nowe kartki” Rudnickiego (Adolf Rudnicki, Kupiec łódzki. Niebieskie kartki), „Twórczość” 11/1963
Nowe książki Bratnego (Roman Bratny, Kryśka Brzytew, Krok ostateczny), „Twórczość” 3/1956
Nowy Austriak w prozie (na widnokręgu / Wolfgang Georg Fischer), „Twórczość” 12/1972
Nowy homo novus (Wiesław Myśliwski, Pałac), „Twórczość” 4/1971

O literaturze XXX-lecia (rozmawiają: Henryk Bereza, Zbigniew Bieńkowski, Tomasz Burek, Tadeusz Drewnowski, Andrzej Kijowski), „Twórczość” 7/1974
Obrazy (Grzegorz Strumyk, Podobrazie), „Twórczość” 11/1997
Obróbka (czytane w maszynopisie / Mieczysław Kurpisz, Striptiz papugi), „Twórczość” 2/1992
Ocalenie (Dariusz Bitner, Rak), „Twórczość” 10/1998
Ocalenie we dwoje (Zyta Oryszyn, Najada), „Twórczość” 11/1970
Oczywistości (czytane w maszynopisie / Mikołaj Samojlik, Ja mały bóg ziemi), „Twórczość” 4/1986
Od Mont-Blanc do łazienki (Stanisław Dygat, Rozmy­ślania przy goleniu), „Twórczość” 6/1960
Odrębność (czytane w maszynopisie / Andrzej Coryell, Spółka z lwem), „Twórczość” 11/1983
Odwaga (czytane w maszynopisie / Andrzej Łuczeńczyk, Kiedy otwierają się drzwi), „Twórczość” 4/1984
Odwaga (na widnokręgu / Thomas Bernhard, Der Atem), „Twórczość” 1/1979
Okruchy legendy straconego czasu (Wojciech Żukrowski, Okruchy weselnego tortu), „Twórczość” 4/1959
Oksymoroniczność (czytane w maszynopisie / Thomas Bernhard), „Twórczość” 2/1993
Oksymoroniczność 2 (czytane w maszynopisie / Thomas Bernhard), „Twórczość” 3/1993
Oniriada (czytane w maszynopisie / 16.01.1992-27.02.1992), „Twórczość” 7-8/1992
Oniriada (czytane w maszynopisie / 22.8.1992-30.9.1992), „Twórczość” 3/1993
Oniriada (czytane w maszynopisie / 2.8.1992-31.12.1992), „Twórczość” 4/1993
Oniriada (czytane w maszynopisie / 3.1.1993-12.1.1993), „Twórczość” 5/1993
Oniriada (czytane w maszynopisie / 24.12.1992-2.2.1993), „Twórczość” 6/1993
Oniriada (czytane w maszynopisie / 11.2.1993-6.3.1993), „Twórczość” 7/1993
Oniriada (czytane w maszynopisie / 9.3.1993-29.3.1993), „Twórczość” 8/1993
Oniriada (czytane w maszynopisie / 30.3.1993-15.4.1993), „Twórczość” 9/1993
Oniriada (czytane w maszynopisie / 16.4.1993-23.4.1993), „Twórczość” 10/1993
Oniriada (czytane w maszynopisie / 26.4.1993-12.5.1993), „Twórczość” 11/1993
Oniriada (czytane w maszynopisie / 21.5.1993-15.6.1993), „Twórczość” 12/1993
Oniriada (czytane w maszynopisie / 19.6.1993-30.6.1993), „Twórczość” 1/1994
Oniriada (czytane w maszynopisie / 20.6.1988-17.10.1993), „Twórczość” 2/1994
Oniriada (czytane w maszynopisie / 8.10.1991-26.7.1993), „Twórczość” 3/1994
Oniriada (czytane w maszynopisie / 1.8.1993-2.9.1993), „Twórczość” 4/1994
Oniriada (czytane w maszynopisie / 5.9.1993-10.9.1993), „Twórczość” 5/1994
Oniriada (czytane w maszynopisie / 11.11.1993-21.11.1993), „Twórczość” 6/1994
Oniriada (czytane w maszynopisie / 29.9.1993-30.10.1993), „Twórczość” 7/1994
Oniriada (czytane w maszynopisie / 5.11.1993-17.11.1993), „Twórczość” 8/1994
Oniriada (czytane w maszynopisie / 21.11.1993-6.12.1993), „Twórczość” 9/1994
Oniriada (czytane w maszynopisie / 12.12.1993-30.12.1993), „Twórczość” 10/1994
Oniriada (czytane w maszynopisie / 5.1.1994-12.1.1994), „Twórczość” 11/1994
Oniriada (czytane w maszynopisie / 15.1.1994-24.1.1994), „Twórczość” 12/1994
Oniriada (czytane w maszynopisie / 25.1.1994-5.2.1994), „Twórczość” 1/1995
Oniriada (czytane w maszynopisie / 4.4.1994-9.6.1994), „Twórczość” 2/1995
Oniriada (czytane w maszynopisie / 6.2.1994-2.3.1994), „Twórczość” 3/1995
Oniriada (czytane w maszynopisie / 22.3.1994-30.4.1994), „Twórczość” 4/1995
Oniriada (czytane w maszynopisie / 1.5.1994-7.6.1994), „Twórczość” 5/1995
Oniriada (czytane w maszynopisie / 17.6.1994-29.6.1994), „Twórczość” 6/1995
Oniriada (czytane w maszynopisie / 1.7.1994-28.7.1994), „Twórczość” 9/1995
Oniriada (czytane w maszynopisie / 7.8.1994-26.8.1994), „Twórczość” 10/1995
Oniriada (czytane w maszynopisie / 28.8.1994-2.10.1994), „Twórczość” 11/1995
Oniriada (czytane w maszynopisie / 14.10.1994-26.11.1994), „Twórczość” 12/1995
Oniriada (czytane w maszynopisie / 30.11.1994-11.12.1994), „Twórczość” 1/1996
Oniriada (czytane w maszynopisie / 14.12.1994-26.12.1994), „Twórczość” 2/1996
Oniriada (czytane w maszynopisie / 3.1.1995-19.1.1995), „Twórczość” 3/1996
Oniriada (czytane w maszynopisie / 21.1.1995-31.1.1995), „Twórczość” 4/1996
Oniriada (czytane w maszynopisie / 1.2.1995-25.2.1995, 2.2.1996), „Twórczość” 5/1996
Oniriada (czytane w maszynopisie / 5.3.1995-21.3.1995), „Twórczość” 6/1996
Oniriada (czytane w maszynopisie / 23.3.1995-10.4.1995, 1.2.1996), „Twórczość” 7/1996
Oniriada (czytane w maszynopisie / 15.4.1995-4.5.1995), „Twórczość” 9/1996
Oniriada (czytane w maszynopisie / 6.5.1995-18.6.1995), „Twórczość” 10/1996
Oniriada (czytane w maszynopisie / 5.7.1995-18.7.1995, 3.2.1996), „Twórczość” 11/1996
Oniriada (czytane w maszynopisie / 20.7.1995-4.8.1995), „Twórczość” 12/1996
Oniriada (czytane w maszynopisie / 5.8.1995-15.8.1995), „Twórczość” 1/1997
Oniriada (czytane w maszynopisie / 19.8.1995-11.9.1995), „Twórczość” 2/1997
Oniriada (czytane w maszynopisie / 15.9.1995-28.9.1995), „Twórczość” 3/1997
Oniriada (czytane w maszynopisie / 30.9.1995-7.10.1995), „Twórczość” 4/1997
Oniriada (czytane w maszynopisie / 11.10.1995-3.11.1995), „Twórczość” 5/1997
Oniriada (czytane w maszynopisie / 10.11.1995-19.11.1995), „Twórczość” 6/1997
Oniriada (czytane w maszynopisie / 24.11.1995-3.12.1995), „Twórczość” 7/1997
Oniriada (czytane w maszynopisie / 14.12.1995-28.12.1995), „Twórczość” 8/1997
Oniriada (czytane w maszynopisie / 2.1.1996-9.1.1996), „Twórczość” 9/1997
Oniriada (czytane w maszynopisie / 11.1.1996-30.1.1996), „Twórczość” 10/1997
Oniriada (czytane w maszynopisie / 12.2.1996-25.2.1996), „Twórczość” 11/1997
Oniriada (czytane w maszynopisie / 1.3.1996-7.3.1996), „Twórczość” 12/1997
Oniriada (czytane w maszynopisie / 16.3.1996-30.3.1996), „Twórczość” 1/1998
Oniriada (czytane w maszynopisie / 7.4.1996-28.4.1996), „Twórczość” 2/1998
Oniriada (czytane w maszynopisie / 3.5.1996-30.5.1996), „Twórczość” 3/1998
Oniriada (czytane w maszynopisie / 1.6.1996-11.6.1996), „Twórczość” 4/1998
Oniriada (czytane w maszynopisie / 12.6.1996-4.7.1996), „Twórczość” 5/1998
Oniriada (czytane w maszynopisie / 5.7.1996-27.7.1996), „Twórczość” 6/1998
Oniriada (czytane w maszynopisie / 1.8.1996-13.8.1996), „Twórczość” 7/1998
Oniriada (czytane w maszynopisie / 17.8.1996-21.8.1996), „Twórczość” 8/1998
Oniriada (czytane w maszynopisie / 23.8.1996-24.8.1996), „Twórczość” 9/1998
Oniriada (czytane w maszynopisie / 3.9.1996-18.9.1996), „Twórczość” 10/1998
Oniriada (czytane w maszynopisie / 20.9.1996-5.10.1996), „Twórczość” 11/1998
Oniriada (czytane w maszynopisie / 8.10.1996-22.10.1996), „Twórczość” 12/1998
Oniriada (czytane w maszynopisie / 24.10.1996-28.11.1996), „Twórczość” 1/1999
Oniriada (czytane w maszynopisie / 2.12.1996-31.12.1996), „Twórczość” 2/1999
Oniriada (czytane w maszynopisie / 3.1.1997-6.1.1997), „Twórczość” 3/1999
Oniriada (czytane w maszynopisie / 9.2.1997-18.2.1997), „Twórczość” 4/1999
Oniriada (czytane w maszynopisie / 23.2.1997-20.3.1997), „Twórczość” 5/1999
Oniriada (czytane w maszynopisie / 21.3.1997-11.4.1997), „Twórczość” 6/1999
Oniriada (czytane w maszynopisie / 22.4.1997-10.5.1997), „Twórczość” 7/1999
Oniriada (czytane w maszynopisie / 11.5.1997-1.6.1997), „Twórczość” 8/1999
Oniriada (czytane w maszynopisie / 9.6.1997-13.6.1997), „Twórczość” 9/1999
Oniriada (czytane w maszynopisie / 18.6.1997-4.7.1997), „Twórczość” 10/1999
Oniriada (czytane w maszynopisie / 10.7.1997-18.7.1997), „Twórczość” 11/1999
Oniriada (czytane w maszynopisie / 21.7.1997-5.8.1997), „Twórczość” 12/1999
Oniriada (czytane w maszynopisie / 15.8.1997-4.9.1997), „Twórczość” 1/2000
Oniriada (czytane w maszynopisie / 6.9.1997-21.9.1997), „Twórczość” 2/2000
Oniriada (czytane w maszynopisie / 26.9.1997-5.10.1997), „Twórczość” 3/2000
Oniriada (czytane w maszynopisie / 8.10.1997-24.10.1997), „Twórczość” 4/2000
Oniriada (czytane w maszynopisie / 28.10.1997-17.11.1997), „Twórczość” 5/2000
Oniriada (czytane w maszynopisie / 28.11.1997-12.12.1997), „Twórczość” 6/2000
Oniriada (czytane w maszynopisie / 22.12.1997-31.12.1997), „Twórczość” 7/2000
Oniriada (czytane w maszynopisie / 2.1.1998-13.1.1998), „Twórczość” 8/2000
Oniriada (czytane w maszynopisie / 4.2.1998-24.2.1998), „Twórczość” 10/2000
Oniriada (czytane w maszynopisie / 25.2.1998-10.3.1998), „Twórczość” 11/2000
Oniriada (czytane w maszynopisie / 20.3.1998-30.3.1998), „Twórczość” 1/2001
Oniriada (czytane w maszynopisie / 3.4.1998-14.4.1998), „Twórczość” 2/2001
Oniriada (czytane w maszynopisie / 18.4.1998-4.5.1998), „Twórczość” 3/2001
Oniriada (czytane w maszynopisie / 6.5.1998-15.5.1998), „Twórczość” 4/2001
Oniriada (czytane w maszynopisie / 17.5.1998-29.5.1998), „Twórczość” 5/2001
Oniriada (czytane w maszynopisie / 2.6.1998-21.6.1998), „Twórczość” 6/2001
Oniriada (czytane w maszynopisie / 28.6.1998-24.7.1998), „Twórczość” 7/2001
Oniriada (czytane w maszynopisie / 27.7.1998-27.8.1998), „Twórczość” 8/2001
Oniriada (czytane w maszynopisie / 3.9.1998-15.9.1998), „Twórczość” 9/2001
Oniriada (czytane w maszynopisie / 20.9.1998-4.10.1998), „Twórczość” 10/2001
Oniriada (czytane w maszynopisie / 5.10.1998-15.10.1998), „Twórczość” 11/2001
Oniriada (czytane w maszynopisie / 18.10.1998-27.10.1998), „Twórczość” 12/2001
Oniriada (czytane w maszynopisie / 29.10.1998-4.11.1998), „Twórczość” 1/2002
Oniriada (czytane w maszynopisie / 7.11.1998-11.11.1998), „Twórczość” 2/2002
Oniriada (czytane w maszynopisie / 12.11.1998-16.11.1998), „Twórczość” 3/2002
Oniriada (czytane w maszynopisie / 17.11.1998-21.11.1998), „Twórczość” 4/2002
Oniriada (czytane w maszynopisie / 23.11.1998-28.11.1998), „Twórczość” 5-6/2002
Oniriada (czytane w maszynopisie / 1.12.1998-8.12.1998), „Twórczość” 7-8/2002
Oniriada (czytane w maszynopisie / 27.12.1998-31.12.1998), „Twórczość” 9/2002
Oniriada (czytane w maszynopisie / 17.1.1999-30.1.1999), „Twórczość” 10/2002
Oniriada (czytane w maszynopisie / 20.2.1999-24.2.1999), „Twórczość” 11-12/2002
Oniriada (czytane w maszynopisie / 1.3.1999-5.3.1999), „Twórczość” 1/2003
Oniriada (czytane w maszynopisie / 8.3.1999-14.3.1999), „Twórczość” 2-3/2003
Oniriada (czytane w maszynopisie / 16.3.1999-31.3.1999), „Twórczość” 4/2003
Oniriada (czytane w maszynopisie / 2.4.1999-6.4.1999), „Twórczość” 5/2003
Oniriada (czytane w maszynopisie / 11.4.1999-21.4.1999), „Twórczość” 6/2003
Oniriada (czytane w maszynopisie / 24.4.1999-3.5.1999), „Twórczość” 7-8/2003
Oniriada (czytane w maszynopisie / 9.5.1999-12.5.1999), „Twórczość” 9/2003
Oniriada (czytane w maszynopisie / 19.5.1999-9.6.1999), „Twórczość” 10/2003
Oniriada (czytane w maszynopisie / 11.6.1999-29.6.1999), „Twórczość” 11/2003
Oniriada (czytane w maszynopisie / 1.7.1999-5.7.1999), „Twórczość” 12/2003
Oniriada (czytane w maszynopisie / 15.7.1999-27.7.1999), „Twórczość” 1/2004
Oniriada (czytane w maszynopisie / 9.8.1999-15.8.1999), „Twórczość” 2-3/2004
Oniriada (czytane w maszynopisie / 8.9.1999-30.9.1999), „Twórczość” 4/2004
Oniriada (czytane w maszynopisie / 30.10.1999-4.11.1999), „Twórczość” 5/2004
Oniriada (czytane w maszynopisie / 8.11.1999-10.11.1999), „Twórczość” 6/2004
Oniriada (czytane w maszynopisie / 14.11.1999-19.11.1999), „Twórczość” 7-8/2004
Oniriada (czytane w maszynopisie / 26.11.1999-30.11.1999), „Twórczość” 9/2004
Oniriada (czytane w maszynopisie / 3.12.1999-5.12.1999), „Twórczość” 10/2004
Oniriada (czytane w maszynopisie / 6.12.1999-9.12.1999), „Twórczość” 11/2004
Oniriada (czytane w maszynopisie / 14.12.1999-20.12.1999), „Twórczość” 12/2004
Oniriada (czytane w maszynopisie / 31.12.1999, 23.12.1999), „Twórczość” 5/2005
Oniriada (czytane w maszynopisie / 9.1.2000, 19.1.2000), „Twórczość” 6/2005
Oniriada (czytane w maszynopisie / 21.1.2000, 23.1.2000), „Twórczość” 7/2005
Oniriada (czytane w maszynopisie / 26.1.2000, 4.2.2000), „Twórczość” 8/2005
Oniriada (dokumenty / zapisy z postacią Jarosława, wybór), „Twórczość” 2/1990
Oniriada (o Marku Hłasce, wybór zapisów), „Twórczość” 7-8/1995
Opowiadania Gütersloha (na widnokręgu), „Twórczość” 11/1977
Opowiadania Muschga (noty / Adolf Muschg), „Twórczość” 6/1976
Opowiadania Urzidila (na widnokręgu), „Twórczość” 5/1977
Osiągalność (Wiesław Myśliwski, Widnokrąg), „Twórczość” 11/1996
Otępienie, kłamstwo (Adam Augustyn, Wdzięczność. Miłosierdzie), „Twórczość” 1/1971
Otoczka (czytane w maszynopisie / Włodzi­mierz Kłaczyński, Trzy opowieści), „Twórczość” 4/1982

Parada (czytane w maszynopisie / Roman Turek, Parada życia), „Twórczość” 4/1981
Parodystyczność (czytane w maszynopisie / Henryk Sekulski, Średnia wojewódzka), „Twórczość” 4/1982
Pełnia (Wiesław Myśliwski, Traktat o łuskaniu fasoli), „Twórczość” 3/2007
Pełnoprawność (czytane w maszynopisie / Witold Gombro­wicz, Opętani), „Twórczość” 11-12/1991
Piekła i Orfeusze (Zbigniew Bieńkowski, Piekła i Orfeusze. Szkice z literatury zachodniej), „Twórczość” 2/1961
Piekło z wyboru (Jerzy Zawieyski, Konrad nie chce zejść ze sceny), „Twórczość” 4/1967
Pierworodność (czytane w maszynopisie / Mikołaj Samojlik, Wieża Babel), „Twórczość” 4/1987
Pieśń o prawie (Adolf Rudnicki, Pyl miłosny. Niebieskie kartki), „Twórczość” 9/1964
Pisarskość (dwusłowie), „Twórczość” 12/2001
Pisarstwo Arno Schmidta (na widnokręgu), „Twórczość” 7/1976
Płody edukacji (Bohdan Czeszko, Edukacja niesentymentalna), „Twórczość” 2/1959
Płomienny dziennik wewnętrzny (Adolf Rudnicki, Narzeczony Beaty. Niebieskie kartki), „Twórczość” 4/1961
Pochwała Maciąga (Włodzimierz Maciąg, Opinie i wróżby, Proza i krytyka polska dnia bieżącego), „Twórczość” 1/1964
Początki (czytane w maszynopisie / Leszek Kumański, Horyzont), „Twórczość” 2/1979
Początki po austriacku (noty / Peter Rosei, Bei schwebendem Verfahren), „Twórczość” 11/1976
Podejrzliwość (czytane w maszynopisie / Ryszard Chodźka, Anioły), „Twórczość” 11/1987
Podróż włoska [13-22 września 1978], „Konteksty” 4/2015
Podróżowanie (czytane w maszynopisie / Jan Bolesław Ożóg, Z czterech kątów Europy), „Twórczość” 4/1985
Podstępność (czytane w maszynopisie / Andrzej Tuziak, Dżez), „Twórczość” 6/1990
Podwójny debiut (czytane w maszynopisie / Piotr Müldner-Nieckowski), „Twórczość” 11/1977
Poemat fizjologiczny (czytane w maszynopisie / Dariusz Bitner, Cyt), „Twórczość” 8/1980
Poezja zwyczajności (Jan Bolesław Ożóg, Chustka. Opowiadania), „Twórczość” 1/1960
Pokora (czytane w maszynopisie / Andrzej Turczyński, Mistrz Niewidzialnej Strony), „Twórczość” 5/1988
Pomysłowość (czytane w maszynopisie / Je­rzy Ignaciuk, Posłusz­ni), „Twórczość” 10/1986
Postawa (Bogdan Madej, Konstelacja), „Twórczość” 1/1969
Poszczególność (czytane w maszynopisie / Alicja Grajewska, Szczęściu pisarza), „Twórczość” 2/1988
Potencja (czytane w maszynopisie / Jerzy Łukosz, Języki prozy), „Twórczość” 8/1986
Potencjalność (Grzegorz Wróblewski, Nowa kolonia), „Pogranicza” 6/2007
Potoczność (czytane w maszynopisie / Krystyna Sakowicz, Po bólu), „Twórczość” 7/1987
Potrzeba (czytane w maszynopisie / Ferdynand Radkan, Szmaciana lalka), „Twórczość” 3/1985
Powaga (czytane w maszynopisie / Marek Słyk, W krupniku rozstrzygnięć), „Twórczość” 1/1983
Powieść Elisabeth Meylan (noty / Die Dauer der Fassaden), „Twórczość” 12/1976
Powieść japońska (na widnokręgu / Takeishi Kaiko, Japońska opera za trzy grosze), „Twórczość” 10/1967
Powieść już nie tylko historyczna (Teodor Parnicki, Koniec „Zgody Narodów”), „Twórczość” 6/1958
Powieść Kolleritscha (noty / Die grüne Seite), „Twórczość” 8/1976
Powieść Nicolasa Borna (na widnokręgu / Nicolas Bor­n, Die erdabgewandte Seite der Geschichte), „Twórczość” 12/1977
Powieść rodzinna po nowemu (Hanna Malewska, Apokryf ro­dzinny), „Twórczość” 10/1965
Powieść szydercza (Marian Pilot, Majdan), „Twórczość” 9/1969
Powieść Vesaasa (na widnokręgu / Tarjei Vesaas, Wielka gra), „Twórczość” 5/1968
Powieść z dreszczykiem (Ryszard Kłyś, Droga do Edenu), „Twórczość” 10/1960
Powieść z łezką (Bronisław Wiernik, Nietu­tejszy), „Twórczość” 10/1960
Powieść z NRD (noty / Rolf Schneider, Das Glück), „Twórczość” 10/1976
Powtórzenie (czytane w maszynopisie), „Twórczość” 11/1979
Pożegnanie (dokument / Jerzy Lisowski), „Twórczość” 2-3/2005
Pożytek (czytane w maszynopisie / Kazimierza Kania, Ciemny las), „Twórczość” 4/1985
Praca intelektu (Bohdan Zadura, A żeby ci nie by­ło żal), „Twórczość” 10/1972
Prawda banalności (na widnokręgu / Heinz Weder Der Makler), „Twórczość” 4/1968
Prawda i fałsze mitów (Jan Błoński, Zmiana warty), „Twórczość” 5/1962
Prawda języka (czytane w maszynopisie / Ryszard Schubert), „Twórczość” 10/1977
Prehistoria (Marek Nowakowski, Trampo­lina), „Twórczość” 10/1964
Produkcja (czytane w maszynopisie / Adam Fiala, Hotel, Anioł bez skrzydeł), „Twórczość” 1/1982
Proweniencja (czytane w maszynopisie / Magdalena Micińska, Brat Piła­ta), „Twórczość” 9/1990
Prowokacyjność (czytane w maszynopisie / Mikołaj Samojlik, Ostatnia wieczerza), „Twórczość” 7/1988
Prowokacyjność (czytane w maszynopisie / Zbigniew Loba, Wędrowałem w ciemności), „Twórczość” 3/1983
Proza Erwina Strittmattera (na widnokręgu), „Twórczość” 2/1971
Proza Heinza Piontka (na widnokręgu), „Twórczość” 10/1977
Pryncypia (czytane w maszynopisie), „Twórczość” 4/1994
Pryncypialność (czytane w maszynopisie / Jarosław Borsze­wicz, Instynkt, Ważniejsze od śmierci, Mroki), „Twórczość” 5/1982
Przebranie (czytane w maszynopisie / Zygmunt Trziszka, Stan skupienia), „Twórczość” 8/1982
Przed ostatnią szansą (Eligiusz Mikołajczyk, Odle­głości z bliska), „Twórczość” 9/1962
Przed pisarską decyzją (Jerzy Krzysztoń, Sandżu i Pa­weł), „Twórczość” 5/1959
Przedmiotowość (czytane w maszynopisie / Stanisław Piechocki, Przedostatni przystanek), „Twórczość” 12/1979
Przejawy życia i śmierci (Edward Stachura, Cała jaskrawość), „Twórczość” 5/1970
Przejrzystość (czytane w maszynopisie / Krzysztofa Derdowski, Znikanie), „Twórczość” 11/1988
Przemyślna powieść (Leon Gomolicki, Białe runo), „Twórczość” 12/1962
Przestrzenność (czytane w maszynopisie / Grzegorz Musiał, Czeska biżuteria), „Twórczość” 9/1981
Przeszłość czyli pamięć niedokonanego (Juliusz Żuławski, Czas przeszły niedokonany), „Twórczość” 4/1962
Przewodnik poetycki (Mieczysław Jastrun, Między słowem a milczeniem), „Twórczość” 11/1960
Przewrotność (czytane w maszynopisie / Zbi­gniew Bela, Kapitulacja), „Twórczość” 6/1986
Przygoda (czytane w maszynopisie / Marek Słyk, Po co jest nóż, W barszczu przygód), „Twórczość” 3/1979
Przypis (czytane w maszynopisie / Wiesław Myśliwski, Kamień na kamieniu), „Twórczość” 2/1984
Przypowiastkowość (czytane w maszynopisie / Andrzej Pieklak, Człowiek z gór, Nosyń), „Twórczość” 8/1987
Przywłaszczenia (czytane w maszynopisie / Zygmunt Trziszka, Wrastanie), „Twórczość” 7/1979
Pułapka (czytane w maszynopisie / Jan Drzeżdżon, Czerwony Dwór), „Twórczość” 3/1989
Pułapka (czytane w maszynopisie / Marek Pąkciński, Ogród pamięci), „Twórczość” 6/1982

Quis liberabit me? (Jerzy Zawieyski, Pokój głębi, Gdzie jesteś przyjacielu?), „Twórczość” 5/1957

Raj i zabijanie (Tadeusz Nowak, A jak królem a jak katem będziesz), „Twórczość” 7/1968
Rapsod Andrzejewskiego (Jerzy Andrzejewski, Bramy raju), „Twórczość” 1/1961
Ratunek w kulturze (Artur Międzyrzecki, Śmierć Robinsona. Opowiadania), „Twórczość” 7/1963
Reaktywacja (czytane w maszynopisie / Zygmunt Trziszka, Wędrówka), „Twórczość” 7/1983
Rewindykacja (czytane w maszynopisie / Józef Ozga Michalski, Czary miłosne), „Twórczość” 4/1983
Robota (Janusz Rudnicki, Listy z Hamburga), „Twórczość” 6/1997
Romansowanie (czytane w maszynopisie / Ryszard Tarwacki, Akwarele), „Twórczość” 12/1989
Rozczarowania krytyczne (Mieczysław Jastrun, Mit śródziemnomorski), „Twórczość” 3/1962
Rozumienie (czytane w maszynopisie / Wojciech Czerniawski, Puszkin w Paryżu), „Twórczość” 3/1981
Rozumy (czytane w maszynopisie / Mikołaj Samojlik, Biebrzański szał), „Twórczość” 7-8/1985
Równość (czytane w maszynopisie / Krzysztof Szatrawski, Requiem dla Bohatera), „Twórczość” 10/1987
Równowaga (czytane w maszynopisie / Józef Ratajczak, Po nocy noc), „Twórczość” 5/1980
Równoważnik zdania (Urszula Kozioł: Ptaki dla myśli), „Twórczość” 5/1972
Ruch (czytane w maszynopisie / Paweł Przywara, Proces II. Tron we krwi. Nowy wspaniały świat), „Twórczość” 6/1987
Rywalizacja (czytane w maszynopisie / Czesław Dziekanowski, W imię Ojca i Syna, Życie jaśnie pana, Życie w śmierci), „Twórczość” 5/1990
Ryzyko (czytane w maszynopisie / Józefa Ratajczak, Księżyc w zenicie), „Twórczość” 11/1981
Ryzyko (czytane w maszynopisie / Piotr Bednarski, Lancelot), „Twórczość” 6/1983
Rzeczowość (czytane w maszynopisie / Bogusława Latawiec, Ciemnia), „Twórczość” 6/1989
Rzeczywistości (czytane w maszynopisie / Marek Słyk, W barszczu przy­gód, W rosole powikłań, W krupniku rozstrzygnięć), „Twórczość” 2/1981
Rzeczywistość Iwaszkiewicza (Jarosław Iwaszkiewicz, Ta­tarak i inne opowiadania), „Twórczość” 7/1960

Salonowość (czytane w maszynopisie / Andrzej Kotański, Wojny nie będzie), „Twórczość” 9/1991
Samoobronność (czytane w maszynopisie / Andrzej Tuziak, Powieść w formie opowiadań Od­wrócony od siebie), „Twórczość” 11/1985
Samoswojość (czytane w maszynopisie / Jacek Leszczyński, Atta­ché), „Twórczość” 4/1979
Samowola (czytane w maszynopisie / Tadeusz Siejak, Próba), „Twórczość” 2/1982
Seksualność (czytane w maszynopisie / Marek Bukowski, Gry bez granic), „Twórczość” 5/1989
Sentymentalizm tragiczny (na widnokręgu / Adolf Muschg, Gegenzauber), „Twórczość” 9/1968
Seria Skandynawska (noty), „Twórczość” 5/1978
„Się” (czytane w maszynopisie / Edward Stachura, Się), „Twórczość” 7/1977
Skrzętność (czytane w maszynopisie / Jan Bolesław Ożóg, Pięć esejów), „Twórczość” 5/1985
Słowożerstwo (na widnokręgu / Dariusz Bitner, Jesień w Szczecinie), „Twórczość” 7/2009
Słuch (czytane w maszynopisie / Włodzimierz Kłaczyński, Anioł się roześmiał), „Twórczość” 11/1989
Służbizm (czytane w maszynopisie), „Twórczość” 12/1990
Słyszalność (czytane w maszynopisie / Marek Bu­kowski, Robiąc filmy), „Twórczość” 3/1987
Smak osobliwości (Stanisław Zieliński, Wyciecz­ki balonem nr 2. Gawędy z pretekstem), „Twórczość” 6/1965
Snojawa (książka miesiąca / Krystyna Sakowicz, Księga ocalonych snów), „Twórczość” 7/2008
Solidność (czytane w maszynopisie / Andrzej Zeyland), „Twórczość” 12/1977
Sorrento (Stanisław Czycz, Nim zajdzie księżyc), „Twórczość” 2/1969
Spełnienie (czytane w maszynopisie / Wiesław Myś­liwski, Kamień na kamieniu), „Twórczość” 2/1983
Spowiedź (czytane w maszynopisie / Grzegorza Musia­ł, Stan płynny), „Twórczość” 6/1979
Sprawdzalność (czytane w maszynopisie / Marek Bukowski, Nic się nie zmieni), „Twórczość” 8/1983
Sprawiedliwość (czytane w maszynopisie / Andrzej Łuczeńczyk, Gwiezdny książę), „Twórczość” 5/1984
Sprzeczności (czytane w maszynopisie / Krzysztofa Ostaszewski, Patrzymy na zwierzęta), „Twórczość” 6/1981
Stabilność (czytane w maszynopisie / Czes­ław Miłosz), „Twórczość” 1/1989
Stan niepokoju (Andrzej Kijowski, Oskarżony), „Twórczość” 4/1960
Stan świadomości (czytane w maszynopisie / Mieczysław Kurpisz, Do­chodzenie), „Twórczość” 12/1978
Stara nowość (Helena Boguszewska, Cale życie Sabiny), „Twórczość” 1/1959
Stwarzanie (Mieczysław Piotrowski, Cztery sekundy), „Twórczość” 3/1977
Stylizacyjność (czytane w maszynopisie / Robert Szczerbowski, Księga żywota), „Twórczość” 6/1988
Suwerenność (Wiesława Myśliwski, Złodziej, Klucznik, Drzewo, Requiem dla gospodyni), „Twórczość” 1/2001
Swoboda (czytane w maszynopisie / Marek Słyk, Wystarczająca ilość przygód), „Twórczość” 6/1980
Symbioza (czytane w maszynopisie / Grzegorz Babula, Ja, Pajtuś), „Twórczość” 10/1985
Symfonia okrucieństwa (Anna Kowalska, Ołtarze. Opowia­dania), „Twórczość” 10/1962
Symfoniczność (czytane w maszynopisie / Marek Gajdziński, Spacer do kresu dnia), „Twórczość” 12/1987
Szansa (Leon Gomolicki, Komiks psycho­logiczny), „Twórczość” 9/1972
Szansa dworskiego pisarza (Juliusz Kaden-Bandrowski, General Barcz), „Twórczość” 10/1958
Szansa zwycięstwa (Stanisław Kowalewski, Godzina zwyciężonych), „Twórczość” 10/1959
Szczytowanie (na widnokręgu / Jerzy Pilch, Po­ciąg do życia wiecznego), „Twórczość” 9/2008
Sztuka kompromisów (Adam Augustyn, Mój przyjaciel Staszek), „Twórczość” 4/1968

Ścieżkami Trziszki (czytane w maszynopisie), „Twórczość” 1/1978
Śniła się Olimpia (noty / Oniriada: 6.06.1977, 2.10.1978, 30.01.1996, 1.12.1998, 21.04.1999, 30.09.1999, 2.02.1979, 8.06.1996, 6.07.1996, 19.01.1986), „Twórczość” 5/2012
Świat był w porządku (Hanna Malewska, Opowieść o siedmiu mędrcach), „Twórczość” 7/1959
Świętość (czytane w maszynopisie / Jacek Krakow­ski, Klucze nieba i piekła), „Twórczość” 7/1988

Toast (czytane w maszynopisie), „Twórczość” 2/1997
Toast 2 (czytane w maszynopisie), „Twórczość” 1/2002
Toast 3 (czytane w maszynopisie), „Twórczość” 9/2002
Tradycja u Stryjkowskiego (na widnokręgu), „Twórczość” 2/1972
Traktatowość (czytane w maszynopisie / Sergiusz Sterna-Wachowiak, Iskra lejdejska), „Twórczość” 6/1980
Transgresyjność (czytane w maszynopisie / Jan Sobczyk, Wycieczka na Górę Synaj), „Twórczość” 9/1991
Tren prozą (Bohdan Czeszko, Tren), „Twórczość” 2/1962
Trwałość (Julian Stryjkowski), „Twórczość” 7/2001
Twarzą w twarz z młodymi (Adolf Rudnicki, Obraz z kotem i psem), „Twórczość” 7/1962
Twórca chłopskiego rodowodu (Stanisław Czernik, Sny i wid­ma), „Twórczość” 12/1971

U źródeł (Edward Stachura, Jeden dzień), „Twórczość” 3/1963
Uciecha (Adam Wiedemann), „Twórczość” 5/2009
Udręczenie (czytane w maszynopisie / Bogusław Jasiński, Dialog), „Twórczość” 6/1988
Umiejętności (czytane w maszynopisie / Andrzej Turczyński, Łucja z jaskółczego ziela, Jak liść nieznany, Dynastia. Legenda rodu), „Twórczość” 8/1978
Unikalność (czytane w maszynopisie), „Twórczość” 1/1991
Uroda na czasie (Leopold Buczkowski, Uroda na czasie), „Twórczość” 3/1971
Uważaj bliźniego swego (Maria Slipek, Najlepsze w świe­cie), „Twórczość” 2/1973

W hołdzie marzeniom (Zofia Romanowiczowa, Przejście przez Morze Czerwone), „Twórczość” 8/1961
W kręgu Schulza (Zofia Chądzyńska, Ślepi bez la­sek), „Twórczość” 8/1959
W labiryncie (czytane w maszynopisie / Włodzi­mierz Paźniewski, Komiks metafi­zyczny, Życie i inne zajęcia), „Twórczość” 8/1979
W obronie własnej sztuki (Stanisław Dygat, Różowy kaje­cik), „Twórczość” 10/1958
W sprawie gestu (Kazimierz Brandys, Dżoker. Wspomnienia z teraźniejszości), „Twórczość” 1/1967
W trybie oznajmującym (Adolf Rudnicki, Weiss wpada do morza. Niebieskie kartki), „Twórczość” 4/1966
W wirówce (Janusz Głowacki, Nowy taniec la-ba-da), „Twórczość” 5/1971
Walka z czasem (Peter Härtling, Niembsch albo bezruch. Suita), „Twórczość” 11/1969
Warianty (czytane w maszynopisie / Jó­zef Łoziński, Za zimny wiatr no moją wełnę), „Twórczość” 9/1978
Wartości (czytane w maszynopisie / Jan Drzeżdżon, Kukła, Włóczęga), „Twórczość” 5/1981
We własnym świecie (Leon Gomolicki, Ucieczka), „Twórczość” 11/1959
Wiara (czytane w maszynopisie / Józef Łoziński, Statek na Hel), „Twórczość” 9/1987
Widzenie (czytane w maszynopisie / Jan Drzeżdżon, Maria), „Twórczość” 3/1980
Wielokierunkowość (czytane w maszynopisie / Andrzej Turczyński, Ślepy ptak ruin), „Twórczość” 6/1984
Wielość (czytane w maszynopisie / Dariusz Bitner, Chcę, żądam, rozkazuję), „Twórczość” 7/1990
Wierność (czytane w maszynopisie / An­drzej Zeyland, Policzek przy policzku), „Twórczość” 12/1981
Wierzytelność (czytane w maszynopisie / Zdzisław Krupa, Dramat spełniany), „Twórczość” 12/1980
Własność (Janusz Głowacki), „Twórczość” 1/2002
Własny wariant (czytane w maszynopisie / Zdzisław Krupa), „Twórczość” 9/1977
Włoscy poloniści (noty), „Twórczość” 1/1956
Wnioski z doświadczeń (Adam Augustyn, Poganin), „Twórczość” 8/1967
Wobec tradycji literackiej (na widnokręgu / odpowiedź na ankietę „Czytelnika”), „Twórczość” 12/1967
Wspólnota (czytane w maszynopisie / Andrzej Górny, W podróży), „Twórczość” 1/1981
Wśród książek (Bogusław Kogut, Na krecim tro­pie. Opowiadania), „Twórczość” 10/1954
Wśród książek (Edmund Niziurski, Gorące dni), „Twórczość” 9/1952
Wśród książek (Edward Marzec, Słońce wscho­dzi), „Twórczość” 4/1952
Wśród książek (Jerzy Stawiński, Herkulesy), „Twórczość” 7/1953
Wśród książek (Józef Kuśmierek, Opowiadania re­portera), „Twórczość” 10/1954
Wśród książek (Kazimierz Koźniewski, Otwarte wrota), „Twórczość” 3/1953
Wśród książek (Maciej Słomczyński, Opowiadania o sprawach osobistych), „Twórczość” 9/1953
Wśród książek (Marian Brandys, Wyprawa do Arteku, Dom odzyskanego dzieciństwa), „Twórczość” 8/1953
Wśród książek (Sylwester Banaś, Białe dymy), „Twórczość” 6/1954
Wśród książek (Tadeusz Konwicki, Władza), „Twórczość” 5/1954
Wśród książek (Wilhelm Mach, Doświadczenia i przypadki. Opowiadania, essaye, reportaże i felietony 1945-1953), „Twórczość” 8/1954
Wśród książek (Witold Zalewski, Na wirażu), „Twórczość” 11/1953
Wśród książek (Zofia Dróżdż-Satanowska, Opowieść wierzbowa), „Twórczość” 10/1952
Wtajemniczenie (czytane w maszynopisie / Ta­deusz Siejak, Oficer), „Twórczość” 2/1980
Wybór (czytane w maszynopisie / Zygmunt Trziszka, Wybór opowiadań), „Twórczość” 7/1983
Wybraniec (noty / nad grobem Andrzeja Łuczeńczyka), „Twórczość” 11-12/1991
Wyobraźnia (czytane w maszynopisie), „Twórczość” 5/1991
Wypiski (czytane w maszynopisie / 19.1.1991-16.10.1991), „Twórczość” 4-5/1992
Wypiski (czytane w maszynopisie / 8.7.1991-29.7.1991), „Twórczość” 6/1992
Wypiski (czytane w maszynopisie / 14.9.1991-7.10.1991), „Twórczość” 7-8/1992
Wypiski (czytane w maszynopisie / 1.2.1992-14.3.1992), „Twórczość” 9/1992
Wypiski (czytane w maszynopisie / 2.5.1992-4.7.1992), „Twórczość” 10/1992
Wypiski (czytane w maszynopisie / 23.2.1992-31.7.1992), „Twórczość” 11/1992
Wypiski (czytane w maszynopisie / 5.3.1992-29.4.1992), „Twórczość” 12/1992
Wypiski (czytane w maszynopisie / 17.4.1992-10.9.1992), „Twórczość” 1/1993
Wypiski (czytane w maszynopisie / 26.9.1992-15.10.1992), „Twórczość” 2/1993
Wypiski (czytane w maszynopisie / 29.8.1992- 2.11.1992), „Twórczość” 3/1993
Wypiski (czytane w maszynopisie / 4.1.1993-6.1.1993), „Twórczość” 4/1993
Wypiski (czytane w maszynopisie / 9.5.1992-9.6.1992), „Twórczość” 5/1993
Wypiski (czytane w maszynopisie / 14.5.1992-13.2.1992), „Twórczość” 6/1993
Wypiski (czytane w maszynopisie / 3.6.1992-14.7.1992), „Twórczość” 7/1993
Wypiski (czytane w maszynopisie / 29.7.1992-27.4.1993), „Twórczość” 8/1993
Wypiski (czytane w maszynopisie / 11.8.1992-17.10.1992), „Twórczość” 9/1993
Wypiski (czytane w maszynopisie / 6.10.1992-7.11.1992), „Twórczość” 10/1993
Wypiski (czytane w maszynopisie / 9.12.1992-11.1.1993), „Twórczość” 11/1993
Wypiski (czytane w maszynopisie / 16.1.1993-10.8.1993), „Twórczość” 12/1993
Wypiski (czytane w maszynopisie / 7.2.1993-23.7.1993), „Twórczość” 1/1994
Wypiski (czytane w maszynopisie / 18.2.1993-20.2.1993), „Twórczość” 2/1994
Wypiski (czytane w maszynopisie / 21.2.1993-24.3.1993), „Twórczość” 3/1994
Wypiski (czytane w maszynopisie / 27.2.1993-12.3.1993), „Twórczość” 4/1994
Wypiski (czytane w maszynopisie / 13.3.1993-31.3.1993), „Twórczość” 5/1994
Wypiski (czytane w maszynopisie / 1.4.1993-20.4.1993), „Twórczość” 6/1994
Wypiski (czytane w maszynopisie / 23.4.1993-11.5.1993, 6.3.1994), „Twórczość” 7/1994
Wypiski (czytane w maszynopisie / 12.5.1993-18.5.1993, 28.3.1994), „Twórczość” 8/1994
Wypiski (czytane w maszynopisie / 20.5.1993-24.5.1993, 2.5.1994-3.5.1994), „Twórczość” 9/1994
Wypiski (czytane w maszynopisie / 24.5.1993-7.6.1993, 3.4.1994), „Twórczość” 10/1994
Wypiski (czytane w maszynopisie / 11.6.1993-19.6.1993, 28.6.1994), „Twórczość” 11/1994
Wypiski (czytane w maszynopisie / 28.6.1993-9.7.1993), „Twórczość” 12/1994
Wypiski (czytane w maszynopisie / 10.7.1993-2.8.1993), „Twórczość” 1/1995
Wypiski (czytane w maszynopisie / 1.8.1993-13.8.1993), „Twórczość” 2/1995
Wypiski (czytane w maszynopisie / 17.7.1993-4.9.1993), „Twórczość” 3/1995
Wypiski (czytane w maszynopisie / 26.8.1993-15.9.1993), „Twórczość” 4/1995
Wypiski (czytane w maszynopisie / 14.9.1993-16.10.1993), „Twórczość” 5/1995
Wypiski (czytane w maszynopisie / 17.10.1993-29.10.1993), „Twórczość” 6/1995
Wypiski (czytane w maszynopisie / 31.10.1993-26.11.1993, 1.7.1994, 1.8.1994-4.8.1994, 24.10.1994), „Twórczość” 7-8/1995
Wypiski (czytane w maszynopisie / 28.11.1993-30.12.1993), „Twórczość” 9/1995
Wypiski (czytane w maszynopisie / 30.12.1993-17.1.1994), „Twórczość” 10/1995 + Korespondencja (Stefan Chwin), „Twórczość” 1/1996
Wypiski (czytane w maszynopisie / 18.1.1994-28.2.1994), „Twórczość” 11/1995
Wypiski (czytane w maszynopisie / 1.3.1994-25.3.1994), „Twórczość” 12/1995
Wypiski (czytane w maszynopisie / 26.3.1994-24.4.1994), „Twórczość” 1/1996
Wypiski (czytane w maszynopisie / 25.4.1994-12.5.1994), „Twórczość” 2/1996
Wypiski (czytane w maszynopisie / 15.5.1994-3.6.1994), „Twórczość” 3/1996
Wypiski (czytane w maszynopisie / 11.6.1994-7.7.1994), „Twórczość” 4/1996
Wypiski (czytane w maszynopisie / 8.7.1994-11.8.1994), „Twórczość” 5/1996
Wypiski (czytane w maszynopisie / 11.8.1994-22.8.1994), „Twórczość” 6/1996
Wypiski (czytane w maszynopisie / 22.8.1994-5.9.1994), „Twórczość” 7/1996
Wypiski (czytane w maszynopisie / 6.9.1994-15.9.1994, 26.8.1995), „Twórczość” 9/1996
Wypiski (czytane w maszynopisie / 15.9.1994-6.10.1994), „Twórczość” 10/1996
Wypiski (czytane w maszynopisie / 7.10.1994-24.10.1994, 23.7.1996), „Twórczość” 11/1996
Wypiski (czytane w maszynopisie / 26.10.1994-22.11.1994), „Twórczość” 12/1996
Wypiski (czytane w maszynopisie / 24.11.1994-1.1.1995), „Twórczość” 1/1997
Wypiski (czytane w maszynopisie / 3.1.1995-16.1.1995, 16.9.1996-23.9.1996), „Twórczość” 2/1997
Wypiski (czytane w maszynopisie / 20.1.1995-23.2.1995), „Twórczość” 3/1997
Wypiski (czytane w maszynopisie / 16.2.1995-22.3.1995, 7.11.1995), „Twórczość” 4/1997
Wypiski (czytane w maszynopisie / 24.3.1995-16.4.1995), „Twórczość” 5/1997
Wypiski (czytane w maszynopisie / 18.4.1995-8.5.1995), „Twórczość” 6/1997
Wypiski (czytane w maszynopisie / 9.5.1995-30.5.1995), „Twórczość” 7/1997
Wypiski (czytane w maszynopisie / 31.5.1995-8.6.1995, 6.5.1997), „Twórczość” 8/1997
Wypiski (czytane w maszynopisie / 10.6.1995-18.6.1995, 31.5.1997), „Twórczość” 9/1997
Wypiski (czytane w maszynopisie / 19.6.1995-8.7.1995), „Twórczość” 10/1997
Wypiski (czytane w maszynopisie / 11.7.1995-21.7.1995), „Twórczość” 11/1997
Wypiski (czytane w maszynopisie / 22.7.1995-9.8.1995), „Twórczość” 12/1997
Wypiski (czytane w maszynopisie / 11.8.1995-20.8.1995, 21.7.1997), „Twórczość” 1/1998
Wypiski (czytane w maszynopisie / 23.8.1995-13.9.1995, 1.7.1997), „Twórczość” 2/1998
Wypiski (czytane w maszynopisie / 15.9.1995-9.10.1995), „Twórczość” 3/1998
Wypiski (czytane w maszynopisie / 11.10.1995-1.11.1995), „Twórczość” 4/1998
Wypiski (czytane w maszynopisie / 1.11.1995-30.11.1995), „Twórczość” 5/1998
Wypiski (czytane w maszynopisie / 2.12.1995-1.1.1996), „Twórczość” 6/1998
Wypiski (czytane w maszynopisie / 3.1.1996-31.1.1996), „Twórczość” 7/1998
Wypiski (czytane w maszynopisie / 1.2.1996-20.2.1996), „Twórczość” 8/1998
Wypiski (czytane w maszynopisie / 26.2.1996-11.3.1996), „Twórczość” 9/1998
Wypiski (czytane w maszynopisie / 14.3.1996-31.3.1996, 22.6.1998), „Twórczość” 10/1998
Wypiski (czytane w maszynopisie / 1.4.1996-1.5.1996, 30.4.1998), „Twórczość” 11/1998
Wypiski (czytane w maszynopisie / 3.5.1996-30.6.1996, 6.8.1998, 10.9.1998), „Twórczość” 12/1998
Wypiski (czytane w maszynopisie / 1.7.1996-22.7.1996, 24.6.1998, 29.7.1998), „Twórczość” 1/1999
Wypiski (czytane w maszynopisie / 24.7.1996-15.8.1996, 18.10.1998), „Twórczość” 2/1999
Wypiski (czytane w maszynopisie / 17.8.1996-3.9.1996, 10.12.1998), „Twórczość” 3/1999
Wypiski (czytane w maszynopisie / 4.9.1996-30.9.1996, 28.12.1998), „Twórczość” 4/1999
Wypiski (czytane w maszynopisie / 1.10.1996-26.10.1996), „Twórczość” 5/1999
Wypiski (czytane w maszynopisie / 27.10.1996-21.11.1996), „Twórczość” 6/1999
Wypiski (czytane w maszynopisie / 23.11.1996-24.12.1996, 12.4.1999), „Twórczość” 7/1999
Wypiski (czytane w maszynopisie / 27.12.1996-30.1.1997, 20.4.1999), „Twórczość” 8/1999
Wypiski (czytane w maszynopisie / 1.2.1997-23.2.1997, 30.5.1999), „Twórczość” 9/1999
Wypiski (czytane w maszynopisie / 28.2.1997-29.3.1997), „Twórczość” 10/1999
Wypiski (czytane w maszynopisie / 31.3.1997-16.4.1997, 5.7.1999, 17.7.1999), „Twórczość” 11/1999
Wypiski (czytane w maszynopisie / 17.4.1997-7.5.1997, 23.6.1999, 8.8.1999), „Twórczość” 12/1999
Wypiski (czytane w maszynopisie / 8.5.1997-28.5.1997, 4.9.1999, 13.9.1999), „Twórczość” 1/2000
Wypiski (czytane w maszynopisie / 29.5.1997-10.6.1997, 25.10.1999), „Twórczość” 2/2000
Wypiski (czytane w maszynopisie / 13.6.1997-30.6.1997, 19.11.1999), „Twórczość” 3/2000
Wypiski (czytane w maszynopisie / 5.7.1997-16.7.1997, 3.1.2000), „Twórczość” 4/2000
Wypiski (czytane w maszynopisie / 18.7.1997-29.7.1997, 14.2.2000), „Twórczość” 5/2000
Wypiski (czytane w maszynopisie / 31.7.1997-25.8.1997, 11.1.2000), „Twórczość” 6/2000
Wypiski (czytane w maszynopisie / 29.8.1997-12.9.1997, 3.4.2000), „Twórczość” 7/2000
Wypiski (czytane w maszynopisie / 13.9.1997-30.9.1997, 15.4.2000), „Twórczość” 8/2000
Wypiski (czytane w maszynopisie / 19.10.1997-1.11.1997, 11.7.2000), „Twórczość” 10/2000
Wypiski (czytane w maszynopisie / 2.11.1997-28.11.1997, 8.8.2000), „Twórczość” 11/2000
Wypiski (czytane w maszynopisie / 21.12.1997-21.1.1998, 30.1.2000), „Twórczość” 1/2001
Wypiski (czytane w maszynopisie / 22.1.1998-15.2.1998, 31.8.2000), „Twórczość” 2/2001
Wypiski (czytane w maszynopisie / 15.2.1998-2.3.1998, 6.12.2000), „Twórczość” 3/2001
Wypiski (czytane w maszynopisie / 5.3.1998-17.3.1998, 1.1.2001), „Twórczość” 4/2001
Wypiski (czytane w maszynopisie / 19.3.1998-30.3.1998, 17.1.2001, 18.1.2001), „Twórczość” 5/2001
Wypiski (czytane w maszynopisie / 1.4.1998-18.4.1998, 27.2.2001), „Twórczość” 6/2001
Wypiski (czytane w maszynopisie / 18.4.1998-9.5.1998, 24.3.2001), „Twórczość” 7/2001
Wypiski (czytane w maszynopisie / 9.5.1998-31.5.1998, 3.5.2001), „Twórczość” 8/2001
Wypiski (czytane w maszynopisie / 4.6.1998-10.6.1998, 25.5.2001, 27.5.2001), „Twórczość” 9/2001
Wypiski (czytane w maszynopisie / 11.6.1998-30.6.1998, 15.7.2001), „Twórczość” 10/2001
Wypiski (czytane w maszynopisie / 1.7.1998-10.7.1998, 30.8.2001), „Twórczość” 11/2001
Wypiski (czytane w maszynopisie / 11.7.1998-1.8.1998, 7.9.2001, 9.9.2001), „Twórczość” 12/2001
Wypiski (czytane w maszynopisie / 1.8.1998-22.8.1998, 2.9.2001, 4.9.2001), „Twórczość” 1/2002
Wypiski (czytane w maszynopisie / 26.8.1998-15.9.1998, 19.9.2001, 27.9.2001, 3.11.2001), „Twórczość” 2/2002
Wypiski (czytane w maszynopisie / 19.9.1998-2.10.1998, 24.12.2001), „Twórczość” 3/2002
Wypiski (czytane w maszynopisie / 3.10.1998-17.10.1998, 4.1.2002), „Twórczość” 4/2002
Wypiski (czytane w maszynopisie / 19.10.1998-31.10.1998, 25.1.2002), „Twórczość” 5-6/2002
Wypiski (czytane w maszynopisie / 2.11.1998-14.11.1998, 5.3.2002), „Twórczość” 7-8/2002
Wypiski (czytane w maszynopisie / 14.11.1998-29.11.1998, 30.6.2002), „Twórczość” 9/2002
Wypiski (czytane w maszynopisie / 30.11.1998-19.12.1998, 1.4.2002), „Twórczość” 10/2002
Wypiski (czytane w maszynopisie / 19.12.1998-1.1.1999, 12.6.2002), „Twórczość” 11-12/2002
Wypiski (czytane w maszynopisie / 3.1.1999-10.1.1999, 25.8.2002), „Twórczość” 1/2003
Wypiski (czytane w maszynopisie / 15.1.1999-25.1.1999, 12.11.2002), „Twórczość” 2-3/2003
Wypiski (czytane w maszynopisie / 28.1.1999-7.2.1999, 28.11.2002), „Twórczość” 4/2003
Wypiski (czytane w maszynopisie / 8.2.1999-20.2.1999, 4.2.2003, 18.2.2003), „Twórczość” 5/2003
Wypiski (czytane w maszynopisie / 21.2.1999-28.2.1999, 18.3.2003), „Twórczość” 6/2003
Wypiski (czytane w maszynopisie / 1.3.1999-8.3.1999, 3.4.2003, 23.4.2003), „Twórczość” 7-8/2003
Wypiski (czytane w maszynopisie / 13.3.1999-26.3.1999, 26.2.2003, 6.6.2003), „Twórczość” 9/2003
Wypiski (czytane w maszynopisie / 27.3.1999-2.4.1999, 17.5.2003, 21.6.2003, 25.6.2003), „Twórczość” 10/2003
Wypiski (czytane w maszynopisie / 3.4.1999-10.4.1999, 9.8.2003), „Twórczość” 11/2003
Wypiski (czytane w maszynopisie / 10.4.1999-17.4.1999, 13.8.2003), „Twórczość” 12/2003
Wypiski (czytane w maszynopisie / 18.4.1999-25.4.1999, 27.10.2003), „Twórczość” 1/2004
Wypiski (czytane w maszynopisie / 26.4.1999-30.4.1999, 7.11.2003), „Twórczość” 2-3/2004
Wypiski (czytane w maszynopisie / 1.5.1999-3.5.1999, 25.8.2003), „Twórczość” 4/2004
Wypiski (czytane w maszynopisie / 4.5.1999-10.5.1999, 20.1.2004), „Twórczość” 5/2004
Wypiski (czytane w maszynopisie / 12.5.1999-16.5.1999, 23.3.2004), „Twórczość” 6/2004
Wypiski (czytane w maszynopisie / 16.5.1999-23.5.1999, 9.4.2004), „Twórczość” 7-8/2004
Wypiski (czytane w maszynopisie / 26.5.1999-31.5.1999, 19.6.2004), „Twórczość” 9/2004
Wypiski (czytane w maszynopisie / 2.6.1999-6.6.1999, 8.7.2004), „Twórczość” 10/2004
Wypiski (czytane w maszynopisie / 7.6.1999-14.6.1999, 14.8.2004), „Twórczość” 11/2004
Wypiski (czytane w maszynopisie / 15.6.1999-26.6.1999, 24.9.2004), „Twórczość” 12/2004
Wypiski (czytane w maszynopisie / 14.11.2004, 28.11.2004, 11.1.2005), „Twórczość” 5/2005
Wypiski (czytane w maszynopisie / 27.6.1999-4.7.1999, 10-26.12.2004), „Twórczość” 6/2005
Wypiski (czytane w maszynopisie / 4.7.1999-10.7.1999, 27.10.2004), „Twórczość” 7/2005
Wypiski (czytane w maszynopisie / 12.7.1999-18.7.1999, 11.5.2005), „Twórczość” 8/2005
Wypiski (noty / 9.07.2007), „Twórczość” 11/2008
Wyposażenie (czytane w maszynopisie / Sergiusz Sterny-Wachowiak, Kopiejeczka), „Twórczość” 10/1978
Wypowiadalność (czytane w maszynopisie / Roman Wysogląd, Nie ma w nas ciepła), „Twórczość” 1/1987
Wyprawa skierniewicka [12-13 lipca 1980], „Konteksty” 1/2016
Wyprawa w przeszłość (Kazimierz Brandys, Wariacje pocztowe), „Twórczość” 11/1972
Wysłowienie (czytane w maszynopisie / Adam Kulik, Gra), „Twórczość” 1/1990
Wyzwolenie (czytane w maszynopisie / Zygmunt Trziszka, Piaszczy­sta skarpa), „Twórczość” 10/1980
Wzbogacenie (czytane w maszynopisie / Wojciech Czerniawski, Umarły pałac), „Twórczość” 12/1984
Względność (czytane w maszynopisie / Marek Gajdziński, Wynurzenia), „Twórczość” 12/1988

Z „pałeczką” w przyjaźni (Adolf Rudnicki, Pałeczka, czyli każdemu to, na czym mu mniej zale­ży), „Twórczość” 7/1956
Z prozy Thomasa Bernharda (na widnokręgu), „Twórczość” 1/1978
Zabite miasto (Leopold Buczkowski, Dorycki krużganek), „Konteksty” 3/2015
Zagłada (Leopold Buczkowski, Pierwsza świetność), „Konteksty” 3/2015
Zamienność (czytane w maszynopisie / Sławomir Fafiński, Wydziedziczenie), „Twórczość” 1/1988
Zapiski 1981 (fragmenty), „Konteksty” 3/2015
Zapiski 1981 (fragmenty), „Konteksty” 4/2015
Zaufanie (czytane w maszynopisie / Jerzy Korkozowicz, Od Paska do Białoszewskiego), „Twórczość” 3/1985
Zbyt prosta droga Łukasza (Seweryna Szmaglewska, Prosta droga Łukasza), „Twórczość” 2/1956
Zdarzeniowość (czytane w maszynopisie / Włodzimierz Kłaczyński, Popielec), „Twórczość” 1/1980
Zewnętrzność (czytane w maszynopisie / Stanisław Piechocki, Tekturowe czołgi), „Twórczość” 11/1981
Zgrabny unik (Jerzy Stefan Stawiński, Katarzyna), „Twórczość” 4/1956
Zgrzebność (czytane w maszynopisie / Leszek Bakuła, Utopia), „Twórczość” 9/1988
Zmyślenie i prawda (Jarosław Iwaszkiewicz: Sława i chwała, Tom III), „Twórczość” 4/1963
Zrozumiałość (czytane w maszynopisie / Wojciech Próchniewicz, Śpie­wak), „Twórczość” 5/1988
Zstąpienie na Ziemię (Tadeusz Konwicki, Wniebowstąpienie), „Twórczość” 3/1968
Związek (czytane w maszynopisie / Marek T. Rożynek, Spółka), „Twórczość” 4/1980
Zwyczajność (czytane w maszynopisie / Andrzej Sejan, Opowiadania), „Twórczość” 4/1990

Żart ontologiczny (czytane w maszynopisie / Jan Drzeżdżon, Poszukiwania, Wśród ludzi), „Twórczość” 11/1978
Żartujmy (Darek Foks), „Twórczość” 8/1999
Życie fikcji (Józef Ratajczak, Gniazdo na chmurze), „Twórczość” 6/1971
Życie i śmierć (Zyta Oryszyn, Melodramat), „Twórczość” 4/1972
Życie trwa! (Jarosław Iwaszkiewicz, Sława i chwała. Tom drugi), „Twórczość” 7/1958
Żywi i umarli (Tadeusz Różewicz: Przerwany egzamin), „Twórczość” 8/1960

 

WYWIADY:
Zanim dostałem pokój w Domu Literatury [księga Henrykowska / z Henrykiem Berezą rozmawiają Piotr Czerniawski i Adam Wiedemann (fragmenty)], „Twórczość” 10/2006

 

książki Henryka Berezy / teksty Henryka Berezy / epistoły Henryka Berezy / o Henryku Berezie napisali / galeria zdjęć Henryka Berezy